Kontakt oss

Send oss en epost!

Kontaktinfo:

Melding:

Tusen Takk! Din melding har blitt sendt. Lukk.

Kontaktopplysninger

Ingen registrerte betalingsanmerkninger

Velg det du ønsker tilbud på:

Jeg har lest og godtatt vilkårene for bruk av tjenesten

Tusen takk! Ditt anbud har blitt sendt. Lukk.

Kontaktopplysninger

Jeg ønsker å bli oppringt for en uforpliktende gjennomgang.

Jeg har lest og godtatt vilkårene for bruk av tjenesten.

Tusen takk! Ditt anbud har blitt sendt. Lukk.

Opplysningsskjema

Byggemåte
Yttervegger Betong / Mur / TeglStål / AluminiumTre
Takdekke BetongStålTre
Dragere BetongStål / LimtreTre
Søyler Betong / MurStål / LimtreTre
Sikkerhetstiltak
Brann Brannalarm FG godkjentBrannstasjon 0-5 kmSprinklerTermograferingBrannskillerRør i rør
Vann SlukVannsensorTyverialarm FG godkjent
Tyveri Låser GF - godkjentReserve-aggregatStrømbruddsvarsling
Jeg ønsker å bli oppringt for en uforpliktende gjennomgang

Jeg har lest og godtatt vilkårene for bruk av tjenesten

Tusen takk! Ditt anbud har blitt sendt. Lukk.

Borettslag og Sameieforsikring

FÅ BILLIGERE FORSIKRING TIL DITT BORETETTSLAG!


Fyll ut vårt enkle opplysningsskjema på 2 minutter.!


Anbud på Sameie og borettslag forsikring

Send anbud på forsikring for ditt borettslag i dag!

Vi hjelper deg og ditt borettslag med å finne den beste sameieforsikringen. Mange sameier og borettslag betaler i dag alt for mye hos sine nåværende selskap. Av erfaring kan man spare ti tusenvis av kroner på å bytte sameieforsikring.


Beste Sameieforsikring / Borettslagsforsikring

Når du bor i et borettslag eller et sameie betyr det at bygningen og tomten hvor du og dine naboer bor eies i felleskap. Det vil si at dere deler på utgiftene som påløper i forbindelse med vedlikehold, varme og utbedring av skader. Dette løses som regel gjennom at hver beboer betaler en fast månedlig sum til slike felleskostnader.


En av tingene som disse felleskostnadene skal dekke er sameiets forsikring. Når du bor i et sameie er denne ekstra viktig, ettersom du er prisgitt alle de andre beboernes handlinger. Hvis naboen din over deg hyrer inn en rørlegger som gjør en dårlig jobb på badet kan det få store konsekvenser for deg. Derfor er det viktig å sørge for at sameieforsikring der du bor dekker skader som ellers kan koste deg og resten av sameiet mye penger.


Hvem har ansvaret?


Når det kommer til ansvarsfordeling så vil dette kunne variere noe fra sameie til sameie, men du som medeier har som regel ansvar for alt som befinner seg innenfor leilighetens vegger, mens sameiet har felles ansvar for selve bygningen, fasader, trappeoppganger, heiser osv. Ofte dekkes gjerne tv/internett og sentralvarme også av felleskostnadene.


Sameie- eller borettslagsforsikringen skal dekke utvendige skader på fasader, tak trappeoppganger, heis og eiendom ved for eksempel brann, vannskader og skadedyr. Du som beboer har ansvar for din egen leilighet og trenger derfor innboforsikring i tillegg til sameiets forsikring.


Hva bør dekkes av sameiets forsikring?


Hva som dekkes av de ulike forsikringene vil variere og det er derfor lurt å sette seg inn i hva akkurat deres forsikring dekker.


Under følger en liste over hva som gjerne dekkes av sameieforsikringen:


• Skader på inventar, maskiner og løsøre.
• Utgifter i forbindelse med rivning og rydding som følge av skade.
• Skader på uteområde/hageanlegg, lekestativ
• Skader på søppel, post og sykkelstativ.
• Rettshjelpsforsikring
• Brann og elektriske skader
• Vannskader
• Uforutsette og plutselig skader på bygningen.
• Tyveri og hærverk.


Det er viktig å merke seg at hva som dekkes av akkurat din sameieforsikring kan avvike fra listen over og det er viktig å sette seg inn i sameiets forsikringsvilkår. Mange sameier og borettslag har for dårlige forsikringer og er ofte ikke forsikret mot for eksempel skadedyr. Har du sameiet først blitt offer for f.eks. veggdyr er man som regel avhengig av at alle leilighetene behandles samtidig for å bli kvitt problemet. Dette blir fort svært dyrt for sameiet.


Hvilke dekninger trenger du på ditt borettslag

Bygning


Fullverdiforsikring. Fullverdigrunnlaget beregnes ut ifra størrelsen, byggemåte, byggeår og beliggenhet. Det er en estimert verdi av hva det vil koste å gjennomføre bygningen i tilsvarende stand. Fullverdi er ikke det samme som salgsverdi, og er heller ikke maksimal erstatning for forsikringen. Kun et estimat på hva forsikringsselskapet tror det vil koste å bygge opp alt på nytt. Det betyr at dersom det skulle koste mer å gjennomføre bygningen, blir dette dekket av selskapet. Forsikringsselskapet påtar seg altså ansvaret for at bygningen til enhver tid er forsikret til sin virkelige verdi.
Under denne dekningen kommer uforutsette og plutselig skader på bygningen, brann og elektriske skader og vannskader


Kollektiv ulykkesforsikring


Denne dekninge er som oftest inkludert i en sameieforsikring. Den omfatter eiere og beboere i boligfelleskapet opp til 70 år under dugnadsarbeid. Dekningen omfatter også barn/barnebarn/fosterbarn av beboere ved buk av fastmonterte lekeapparater. En slik forsikring gjelder som oftest til barnet er 12 år gammel.Ansvar


Omfatter borettslagets rettslige erstatningsansvar for skade som er påført under utøvelse som eier av og som byggherre for rehabilitering og ombygging av sameiets forsikredes eiendom.


Rettshjelp


Denne dekningen omfatter når boligselskapet er part i tvist som krever utgifter til advokat, rett, sakkyndige og vitner.Styreansvar


Dekningen gjelder styremedlemmer og varamedlemmer som er oppnevt i boligselskapet. En slik dekning omfatter krav om personlig betalingsansvar rettet mot den sikrede for dennes opptreden i egenskap av styremedlem, såfrem sikrede er erstatningsansvelig for krav som gjelder ren formueskade. Dette er ren økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting.Utgifter i forbindelse med rivning og rydding som følge av skade.Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadede bygningsdeler og gjenstander, samt merutgifter som omhandler dette.


Skader på uteområde/hageanlegg, lekestativ


Denne dekningen er som oftest lagt til under hva bygningsforsikringen omfatter.

Skader på søppel, post og sykkelstativ.


Denne dekningen er som oftest lagt til under hva bygningsforsikringen omfatter.

Rettshjelpsforsikring


Utgifter borettsalget får ved å være part i en tvist.

Brann og elektriske skader


Skal være inkludert i bygningsdekningen

Tyveri og hærverk.


Skal være inkludert i bygningsdekningen

Skadedyrforsikring


Burde inkludere alle typer skadedyr også mus og rotter.

Husleietap/tap av felleskostnader


Tap av inntekter når boligen er utleid, dersom leiligheten er ubeboelig etter en erstatningsmessig skade.
Tap av felleskostnader


Forsikringsanbud.com

Tjuvholmen allé 3
0252 Oslo

Epost


post@forsikringsanbud.com

Åpningstider: 09:00 - 17:00