Kontakt oss

Send oss en epost!

Kontaktinfo:

Melding:

Tusen Takk! Din melding har blitt sendt. Lukk.

Kontaktopplysninger

Ingen registrerte betalingsanmerkninger

Velg det du ønsker tilbud på:

Jeg har lest og godtatt vilkårene for bruk av tjenesten

Tusen takk! Ditt anbud har blitt sendt. Lukk.

Kontaktopplysninger

Jeg ønsker å bli oppringt for en uforpliktende gjennomgang.

Jeg har lest og godtatt vilkårene for bruk av tjenesten.

Tusen takk! Ditt anbud har blitt sendt. Lukk.

Opplysningsskjema

Byggemåte
Yttervegger Betong / Mur / TeglStål / AluminiumTre
Takdekke BetongStålTre
Dragere BetongStål / LimtreTre
Søyler Betong / MurStål / LimtreTre
Sikkerhetstiltak
Brann Brannalarm FG godkjentBrannstasjon 0-5 kmSprinklerTermograferingBrannskillerRør i rør
Vann SlukVannsensorTyverialarm FG godkjent
Tyveri Låser GF - godkjentReserve-aggregatStrømbruddsvarsling
Jeg ønsker å bli oppringt for en uforpliktende gjennomgang

Jeg har lest og godtatt vilkårene for bruk av tjenesten

Tusen takk! Ditt anbud har blitt sendt. Lukk.

Vilkår

Alminnelige Vilkår – Betingelser for bruk

For å bruke vår tjeneste må du akseptere innholdet i punktene nedenfor.

Generelt
1.1.1 Velkommen til nettstedet forsikringsanbud.com. Det anbefales at du leser disse vilkårene nøye før du bruker nettstedet. Bruk av dette nettstedet anses som tegn på at brukeren godtar de vilkår som er gjeldende på det aktuelle tidspunkt og går med på å overholde dem. Dersom du ikke godtar disse vilkår, har du ikke rett til å bruke nettstedet. Vilkårene kan endres over tid og ved større endringer vil brukerene gjøres oppmerksomme på endringene.

1.2 Forsikringsanbud.com lar deg som kunde (heretter kalt «Du») fylle / sende inn opplysninger til oss for at vi skal hente inn forsikringstilbud på de produktene du ønsker. Vår tjeneste er ment for de som ønsker å sjekke hva de kan spare ved å bytte forsikringsselskap eller som ønsker å enkelt innhente og sammenligne forsikringstilbud på nyanskaffelser.

1.3 Forsikringsanbud.com leverer ikke forsikringer som Du kan kjøpe via nettsiden, men er en tjeneste som gir deg muligheten til å enkelt innhente og sammenligne forsikringstilbud fra flere forsikringsselskaper.

1.5 Tjenesten som forsikringsanbud.com tilbyr leveres i henhold til disse vilkår som Du anmodes om å lese. På grunn av forhold vi ikke har oversikt over kan det være at enkelte forsikringsselskaper ikke har anledning til å gi deg et forsikringstilbud.

1.6 Dersom Du anvender nettsiden og mottar tilbud på forsikringer gjennom oss plikter Du å overholde disse Alminnelige Vilkår, som regulerer Din bruk av nettstedet. De Alminnelige Vilkårene kan når som helst leses eller skrives ut fra www.forsikringsanbud.com/vilkar.

Slik bruker du www.forsikringsanbud.com
2.1 Velg de forsikringsproduktene du ønsker å motta tilbud på og fyller inn opplysninger.

2.2 Dine opplysninger blir videreformidlet til de forsikringsselskapene vi mener har best forutsetning for å gi deg et bedre forsikringstilbud.

2.3 Du mottar forsikringstilbud fra ulike selskaper som konkurrerer om å få deg som kunde. Avhengig av opplysningene du oppgir kan det være en eller flere forsikringsselskaper ikke får gitt deg et tilbud av ulike grunner. Hvis du for eksempel nylig har vært i direkte kontakt med forsikringsselskaper eller agenter tidligere, kan dette føre til at du ikke får et nytt tilbud fra disse. Ved bruk av denne tjenesten godtar du at våre ulike samarbeidspartnere kan ta direkte kontakt med deg på telefon for å gå igjennom ditt forsikringsbehov og tilbudet de har utarbeidet til deg. Du godtar også at våre ulike samarbeidspartnere kan henvende seg til deg via sms og e-post.

2.4 Sammenlign forsikringstilbudene du har mottatt og velg det beste forsikringstilbudet.

2.5 Etter at du har sammenlignet forsikringstilbudene du har mottatt og bestemt deg for et konkret tilbud så avtaler du avtaleinngåelse direkte med forsikringsselskapet det gjelder. Selskapet vil da gå i gjennom tilbudet med deg for å påse at alt stemmer og sikre at du blir informert om alle vesentlige forhold i tilbudet. Selskapet vil deretter ta seg av alt i forhold til overføring av din forsikringsavtale fra ditt gamle forsikringsselskap. Overføringsperioden er på 30 dager, uavhengig av hovedforfall. Hvis du har hovedforfall før 30 dager kan avtalen overføres ved hovedforfallsdato. Vi oppfordrer deg til å vurdere nøye om det forsikringstilbudet du har fått ikke har dårligere betingelser enn det du eventuelt har i din nåværende forsikringsavtale. Den informasjon som er tilgjengelig i et forsikringstilbud er ofte mangelfull i forhold til å få en totaloversikt over de vilkår og begrensinger som gjelder. Du oppfordres derfor til å lese igjennom din forsikringsavtale når du mottar en komplett oversikt etter en eventuell aksept. Vær også spesielt oppmerksom på at de opplysninger som fremkommer av tilbudet stemmer med de opplysninger som du har angitt tidligere. Påse også at du har fått tilbud på alle de forsikringsproduktene du trenger / har angitt. Hvis Du skulle finne ut at den forsikringsavtalen du har valgt ikke er tilfredsstillende oppfordrer vi deg til å benytte angreretten. Du har 14 dagers fri angrerett ved kjøp av forsikringer i Norge.

2.6 Hvis du oppgir opplysninger som ikke er korrekte kan du risikere at en økonomisk erstatning etter en skade avkortes eller ikke dekkes i sin helhet.

2.7 Forsikringsanbud.com er kun en tjeneste som skal hjelpe deg å finne det beste forsikringstilbudet med hensyn til pris og dekninger. Portalen vil derfor ikke være ansvarlig for deg eller kunne hjelpe deg i forhold til spørsmål vedrørende dine forsikringer. Det forsikringsselskap som du eventuelt har valgt er det selskap som er ansvarlig for deg og til hvem du skal forholde deg til videre. Forsikringsanbud.com er ikke part i forsikringsavtalen som inngås mellom deg og valgt forsikringsselskap.

2.8 Forsikringsanbud.com forbeholder seg retten til å kunne ta kontakt med deg på telefon, sms eller e-post for å følge opp forespørselen du har sendt gjennom portalen.

Angrerett
3.1 Som forbruker har Du rett til å angre på kjøpet ditt innen to uker fra Du har mottatt en bekreftelse på Ditt kjøp av forsikringer. Dette skal gjøres skriftlig gjennom at Du gir beskjed til det forsikringsselskapet som du har valgt. Du trenger ikke å begrunne hvorfor Du angrer kjøpet.

3.2 Merk at man ikke har angrerett på bruk av vår tjeneste, fordi når man bruker vår tjeneste så blir dine opplysninger automatisk videresendt til ulike forsikringsselskaper umiddelbart når du sender inn din forespørsel til oss om å innhente tilbud for deg. Den generelle angreretten har en begrensing på tjenester som allerede er i gang, og dette unntaket er derfor gjeldende ved bruk av vår tjeneste.

Ansvarsbegrensning
4.1 Forsikringsselskapet har ansvaret for den løpende forsikringsavtalen fra det tidspunkt bindende avtale er inngått, og ivaretar forsikringen og dine rettigheter i henhold til avtalevilkårene og forsikringsavtalelovens regler. Forsikringsanbud.com skal ikke under noen omstendighet ha noe ansvar for forsikringsavtaler du inngår gjennom de tjenester forsikringsanbud.com tilbyr. Du skal holde forsikringsanbud.com skadesløs for ethvert krav knyttet til dine forsikringsavtaler som er inngått via denne tjenesten. Du skal holde forsikringsanbud.com skadesløs for ethvert tap forsikringsanbud.com påføres som følge av krav fra forsikringsselskapene eller andre tredjeparter som skyldes dine brudd på avtalen med forsikringsanbud.com, herunder disse vilkårene.
Forsikringsanbud.com fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for økonomiske tap som du påføres som følge av mislighold fra forsikringsanbud.com sin side, med mindre misligholdet er en følge av grov uaktsomhet eller forsett fra ansatte hos forsikringsanbud.com. forsikringsanbud.com sitt eventuelle erstatningsansvar er begrenset til det direkte økonomiske tap du påføres. Ethvert tap som direkte eller indirekte følger av at avtale med tredjepart bortfaller skal regnes som indirekte tap. Forsikringsselskapet har ansvaret for ethvert økonomisk krav som måtte oppstå som følge av avtaleinngåelsen. Utover det erstatningsansvar som uttrykkelig er pålagt forsikringsanbud.com i henhold til disse Alminnelige Vilkår, har forsikringsanbud.com ingen plikt til å betale noen erstatning til Deg for det eventuelle tap som Du skulle kunne lide som følge av at de forsikringer Du har valgt ved å bruke tjenesten. Forsikringsanbud.com har ingen plikt til å utbetale erstatning som følge det eventuelle tap som Du skulle kunne lide som følge av at forsikringene eller tjenesten ikke svarer til Dine forventninger, samarbeidspartners (forsikringsselskapers) konkurs eller andre forhold knyttet til tjenesten, eller Din bruk av Forsikringsanbud.com. Forsikringsanbud.com erstatter aldri indirekte skader eller tap. Den informasjon som gies på vår nettside er generell og vi utbetaler ikke erstatning som følge av at informasjonen kan være feil. Det understrekes at vi ikke plikter å utbetale erstatning hvis det etter et eventuelt skadetilfelle skulle vise seg at du lider et økonomisk tap som en konsekvens av at det forsikringstilbudet/forsikringselskapet du har valgt ved bruk av vår tjeneste skulle vise seg å ha dårligere vilkår/dekning enn i din/ditt opprinnelige forsikringsavtale/forsikringsselskap.

4.2 Forsikringsanbud.com tar intet ansvar for forsikringer, produkter eller tjenester fra forsikringsselskaper som Du benytter gjennom bruk av vår tjeneste. Det forsikringsselskapet som angis på det forsikringstilbudet som du eventuelt velger å benytte deg av leveres av forsikringsselskapet til Deg i sitt eget navn og for egen regning, hvilket medfører at Forsikringsanbud.com ikke er ansvarlig overfor Deg for eventuelle brister i forsikringsselskapets leveranse av forsikringene eller tjenesten.

4.3 Forsikringsanbud.com er ikke ansvarlig for eventuelle skrive- og/eller trykkfeil på www.forsikringsanbud.com og har rett til å gjøre endringer i det materiale og den informasjonen som finnes på nettsiden. Du er selv ansvarlig for teknisk utstyr og programvare som kreves for bruk av nettstedet, for eksempel tilgang til internett, nettlesere, e-post m.m.

4.4 Informasjon som er innhentet via Forsikringsanbud.com er kun for informasjonsformål og bør aldri bli brukt til erstatning for profesjonell rådgivning. Forsikringsanbud.com plikter ikke å utbetale erstatning som følge av indirekte eller direkte økonomisk tap hos kunde på grunn av den informasjonen kunden har tilegnet seg på nettsiden.

4.5 Selv om vi tilstreber å tilby våre tjenester uten tekniske problemer kan særskilt vedlikeholdsarbeid, videreutvikling og/eller andre forstyrrelser, begrense og/eller til tider forhindre mulighetene for Deg til å bruke www.forsikringsanbud.com. Under visse omstendigheter kan det til og med skje at data går tapt. Forsikringsanbud.com er ikke ansvarlig for at tjenestene er tilgjengelige og kan ikke garantere at tekniske forstyrrelser eller tap av data ikke forekommer. Forsikringsanbud.com forbeholder seg retten til når som helst å endre, innskrenke eller avbryte omfanget og funksjonaliteten på nettsiden.

4.6 Du er selv ansvarlig for all informasjon som Du laster opp eller skriver på allment tilgjengelige forum på nettsiden og at Du har alle nødvendige rettigheter for å laste opp informasjonen. Forsikringsanbud.com har rett til å slette opplysninger som er skrevet på allment tilgjengelige forum på nettsiden samt innlegg eller publikasjoner som i henhold til Forsikringsanbud.com sin vurdering er støtende, upassende eller på annen måte bryter disse Alminnelige Vilkår eller gjeldende lov. Dersom Du ser slike opplysninger som beskrevet i dette avsnittet på nettsiden, er Du velkommen til å informere Forsikringsanbud.com om dette via e-post på post@forsikringsanbud.com .

Immaterielle rettigheter
5.1 Forsikringsanbud.com og dets samarbeidspartnere beholder samtlige immaterielle rettigheter til all informasjon som stilles til rådighet via www.forsikringsanbud.com samt til offentliggjort innhold, informasjon, bilder, videoer og databaser (heretter kalt «Beskyttet eiendom»).
5.2 Endringer, reproduksjon, offentliggjøring, videreformidling til tredjepart og/eller utnyttelse av Beskyttet Eiendom uten forutgående skriftlig samtykke fra Forsikringsanbud.com eller berørte partnere er derfor uttrykkelig forbudt.

Opptreden
Du aksepterer at du ikke skal gjøre noe ved hjelp av, eller legge inn Brukerinnhold på, Forsikringsanbud.com:

6.1 under en annens navn, eller feilaktig fremstiller opplysninger i registreringsprosessen.

6.2 som ikke er korrekte for å prøve å motta forsikringstilbud basert på usann informasjon.

6.2 som avbryter eller forstyrrer den normale driften av Forsikringsanbud.com tjenesten, eller serverne eller nettverkene som er knyttet til Forsikringsanbud.com.

6.3 som samler Brukerinnhold eller brukerinformasjon, eller på annen måte går inn på Forsikringsanbud.com ved bruk av automatiske metoder (slik som harvesting bots, robots, spiders, eller scrapers) uten tillatelse; eller

6.4 som reproduserer, handler med, eller på annen måte utnytter i kommersiell hensikt, noen del av Forsikringsanbud.com (herunder Brukerinnhold, annonser, Programvare og din side).

Behandling av personopplysninger
7.1 De opplysninger du gir til Forsikringsanbud.com blir lagret i vår database for å yte den tjeneste som du har bestilt. Ved å benytte deg av tjenesten vi tilbyr godtar Du at Forsikringsanbud.com benytter alle de opplysninger som Du legger inn på Forsikringsanbud.com herunder også Dine personopplysninger, for eksempel for- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-post for å kunne holde kontakt med Deg samt for å kunne markedsføre ulike tilbud til Deg som for eksempel eksklusive tilbud og informasjon om nyheter fra Forsikringsanbud.com. Videre utgjør opplysningene grunnlag for blant annet prissammenligninger, markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling, statistikk og risikohåndtering. Opplysningene kan også komme til å bli behandlet av selskap i samme konsern som Forsikringsanbud.com, samt andre samarbeidspartnere for de ovennevnte formål. Opplysningene kan også komme til å overført til andre selskaper for de ovennevnte formål.

7.2 Du har alltid muligheten, uten å måtte oppgi grunn, til å trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning. Hvis Du ønsker å trekke tilbake avgitt samtykke, skal dette gjøres via e-post som sendes til post@forsikringsanbud.com

7.3 Etter tilbaketrekking av samtykke kommer Forsikringsanbud.com ikke til å benytte Dine personopplysninger til andre formål enn til å administrere kundeforholdet.

Cookies
8.1 Dette nettstedet inneholder såkalte cookies. I henhold til forskrift 16. februar 2004 nr. 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste § 7-3 stilles det krav til lagring av cookies i brukers utstyr og adgang til slike, samt krav til at eventuell behandling av personopplysninger er i henhold til personopplysningsloven og at bruker har fått adgang til å motsette seg behandlingen.

8.2 På www.forsikringsanbud.com brukes det såkalte sessionscookies. Sessionscookies brukes for å håndtere Dine valg på nettsiden. Sessionscookies forsvinner når Du stenger Din nettleser mens vanlige cookies lagres en lengre tid på datamaskinen Din. Hvis Du ikke aksepterer bruk av cookies på dette nettstedet, kan Du endre Dine innstillinger på nettleseren til ikke å ta i mot cookies. Vi henviser til respektive leverandører av nettlesere for nærmere instruksjoner. Merk at noen av nettstedets funksjoner ikke kommer til å fungere dersom man velger bort cookies.

Informasjon om varemerker
Forsikringsanbud.com sine varemerker, foretaksnavn, tjenestemerker, og andre Forsikringsanbud.com logoer, merkeegenskaper, og produkt- og tjenestenavn eies av Forsikringsanbud.com. Du kan ikke under noen omstendighet bruke Forsikringsanbud.com merkene uten skriftlige forhåndssamtykke.

Kredittsjekk
Du aksepterer at forsikringsselskapene som mottar din forespørsel kan foreta kredittsjekk av deg. Dette er vanlig praksis i forsikringsbransjen for å kunne få et bindende skriftlig tilbud.

Generelt
11.1 Forsikringsanbud.com kan endre disse Alminnelige Vilkår fra tid til annen, eksempelvis for å oppfylle juridiske krav eller for å gjøre endringer i funksjoner. Gjeldende Alminnelige Vilkår finner Du alltid på www.forsikringsanbud.com

11.2 Hvis Du ikke godtar disse Alminnelige Vilkår, kan Du dessverre ikke bruke våre tjenester mer. Dersom enkelte bestemmelser i disse Alminnelige Vilkår eller hele eller deler av den avtalen som er inngått mellom partene kjennes ugyldig, så påvirker ikke dette gyldigheten av de øvrige deler.

Lovvalg og tvister
Disse Alminnelige Vilkår reguleres av norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår mellom partene skal avgjøres av norske domstoler.

Betingelsene er datert den 27. November 2016

Forsikringsanbud.com

Tjuvholmen allé 3
0252 Oslo

Epost

post@forsikringsanbud.com

Åpningstider: 09.00-17.00